Zadzwoń:

22 753-04-04

Wysoki kontrast

Negatywny kontrast

Lekki kontrast

Skala szarości

e-wyniki badań

POZ

Rejestracja on-lineZAREJESTRUJ SIĘ

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest złożenie deklaracji zapisu do przychodni.

Dotyczy to również kobiet ciężarnych, które chcą skorzystać z porad położnej lub umówić się na patronaż po urodzeniu dziecka. W takim przypadku konieczne jest złożenie deklaracji zapisu do pielęgniarki i położnej POZ.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy:

 • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych,

 • opiekę ambulatoryjną i środowiskową lekarza , pielęgniarki i położnej (wizyty domowe),

 • kierowanie na badania laboratoryjne i diagnostyczne,

 • badania EKG i USG na miejscu,

 • skierowanie na transport sanitarny  w POZ,

 • program profilaktyczny raka szyjki macicy.

Dla dzieci oferujemy:

 • konsultacje dzieci chorych i zdrowych,

 • kwalifikacje dzieci zdrowych przed szczepieniami

 • bilanse zdrowia dziecka.

Przedstawiamy Państwu kilka zasad ułatwiających dostęp do świadczeń:

 • Umawianie na wizyty odbywa się w rejestracji osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej: Rejestracja on-line www.lekarzebezkolejki.pl

 • Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji w systemie,

 • Przed wizytą sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń i dokument tożsamości.

 • Czas realizacji zamówienia na recepty bez wizyty u lekarza w celu kontynuacji leczenia - od 3 do 5 dni roboczych. Prosimy zapoznać się z treścią zasad wystawiania recepty bez wizyty lekarskiej i pobrać plik  "Zamówienie na receptę" (zamieszczony poniżej), wypisać według wzoru oraz dostarczyć drogą bezpośrednią lub

  • wysłać e-maila ze strony internetowej zakładka KONTAKT

 • W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.

 • W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w rejestracji.

 • Wizyty domowe realizowane są wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt  do godz. 10:00.

 • Pacjenci do 18. roku życia mogą skorzystać z usług medycznych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia od przedstawiciela ustawowego.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w brzmieniu obowiązującym od dnia 04.05.2019 r.).
Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie zgłoszonego wniosku przez Pacjenta, przedstawiciela ustawowego Pacjenta, osoby upoważnionej przez Pacjenta.
Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym RES MED. 40  w Michałowicach:
W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej osobie fizycznej (tj. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta) po raz pierwszy opłaty nie pobieramy.
Opłaty za kolejne udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą :
- kopia lub wydruk – 0,35 zł  +VAT za jedną stronę,
- wyciąg lub odpis – 10,04 zł +VAT za jedną stronę,
- dokumentacja na płycie CD – 1,48 zł + VAT za jedną płytę.


Realizujemy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Aby skorzystać z usług naszej przychodni bezpłatnie, należy przedstawić aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
Posiadamy certyfikat ISO 9001-2015, oznacza to, że wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych.
Legitymujemy się Certyfikatem Akredytacyjnym wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 11 sierpnia 2021 r. , potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności przychodni RES MED. 40 w Michałowicach

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.