Zadzwoń:

22 753-04-04

Wysoki kontrast

Negatywny kontrast

Lekki kontrast

Skala szarości

e-wyniki badań

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Rejestracja on-lineZAREJESTRUJ SIĘ

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

1.    Program adresowany jest do osób dorosłych, w grupach wiekowych :
- mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat,
- są obciążone czynnikami ryzyka;
a.    palenie tytoniu,
b.    nadciśnienie tętnicze krwi,
c.    zaburzenia gospodarki lipidowej,
d.    niska aktywność ruchowa,
e.    nadwaga i otyłość,
f.    upośledzona tolerancja glukozy,
g.    nadmierny stres,
h.    nieracjonalne odżywianie się,
i.    wiek.
2.    Program realizują lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na listę.
3.    Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem (zał. nr. 2 do zał. nr. 1 do WO 11.1) oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.
4.    Karta badania profilaktycznego, obejmuje takie dane jak:
a.    obciążenia rodzinne (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r.ż.; u matki przed 60 r.ż.) ,
b.    palenie papierosów,
c.    przyjmowanie leków hipotensyjnych, hipolipemizujących,
d.    wykonywanie ćwiczeń fizycznych trwających powyżej 30 minut,
e.    wyniki badania fizykalnego,
f.    wynik oceny BMI,
g.    pomiary ciśnienia tętniczego,
h.    wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.
5.    Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta:
5.1    edukację,
5.2    dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

1. Program adresowany jest do :
- kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat,
- kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zarażenie wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV) -  badanie wykonuje się co 12 miesięcy.
a.  Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.
b. Czynniki  ryzyka raka szyjki macicy:
•    infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
•    wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r. ż.)
•    wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
•    duża liczba partnerów seksualnych
•    duża liczba porodów
•    niski status społeczny i ekonomiczny
•    palenie papierosów
•    stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym
•    partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).
2. Program realizuje położna  podstawowej opieki zdrowotnej wobec kobiet  zadeklarowanych na listę POZ
3. Opis programu.
-Etap podstawowy - cytologia
Etap podstawowy to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest realizowane  w gabinecie położnej POZ posiadającej uprawnienia do pobierania rozmazów cytologicznych w ramach zawartej umowy z NFZ.
Materiał jest następnie przesyłany do pracowni patomorfologii w celu dokonania oceny.
-Etap diagnostyczny
Etap diagnostyczny polega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni patomorfologii .
Po zbadaniu preparatu wynik jest przesyłany do poradni, która pobrała materiał do badania.
-Etap pogłębionej diagnostyki
Jeżeli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, lekarz kieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę, którą jest badanie kolposkopowe, wykonywane w ramach Programu.
W przypadku konieczności zweryfikowania obrazu kolposkopowego, pobierane są celowane wycinki do badania histopatologicznego. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno - leczniczego: skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego.
4. Wskazanie dalszych procedur diagnostycznych i leczniczych
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, zostają skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ GRYPY

1.    Program adresowany jest szczególnie do :
- osób przewlekle chorych,
- osób powyżej 55 roku życia,
- osób pracujących  w służbie zdrowia,
- osób  mających trwały kontakt z dużą grupą ludzi,
- kobiet w ciąży,
- dzieci, zgodnie z życzeniem rodziców.
2.    Program realizują lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wobec zainteresowanych osób.
3.    Szczepienie jest odpłatne.
4.    Program ten jest również realizowany w formie bezpłatnej dla pacjentów zamieszkałych na terenie gminy Michałowice i współfinansowany ze środków budżetu Urzędu Gminy.
5.    Lekarz przed zaszczepieniem dokonuje kwalifikacji pacjenta i informuje go o ewentualnych reakcjach na szczepienie, oraz formułuje zalecenia na wypadek ich powstania.
6.    Pielęgniarka dokonuje wpisu do dokumentacji medycznej pacjentaRealizujemy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Aby skorzystać z usług naszej przychodni bezpłatnie, należy przedstawić aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
Posiadamy certyfikat ISO 9001-2015, oznacza to, że wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych.
Legitymujemy się Certyfikatem Akredytacyjnym wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 11 sierpnia 2021 r. , potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności przychodni RES MED. 40 w Michałowicach

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.